TEMAtorsdage om Reformationen

Næste omgang TEMAtorsdag er den 7. september kl. 18.00, læs mere nederst på siden! 

I 2017 fejrer vi 500 året for Reformationen, som har ændret både kirke og samfund i Europa på en måde, som påvirker os alle hver dag – men som de færreste nok tænker nærmere over.

Meget få mennesker har haft så stor en indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther, og derfor fejres Reformationen i det kommende år overalt i Danmark og den protestantiske del af verden – med utallige arrangementer for børn, unge og voksne.

Vi skal kende vores historie for at forstå - hvad der har formet og er med til at forme os i dag – som samfund, som individ, som kirke.

TEMAtorsdag er den første torsdag i måneden, hvor vi først spiser sammen og derefter fordyber os i et reformationstema. Der er ingen tilmelding, og arrangementerne er gratis.

 

1. tema-aften – TORSDAG DEN 2. MARTS KL. 18.00:

Vi spiste sammen – og så derefter LutherfilmenEn tysk- amerikansk spillefilm, som er instrueret af Eric Till og baseret på Martin Luthers liv. Filmen giver et overblik over kirken og samfundet for 500 år siden, og Martin Luthers tanker og kamp for ændringer af det, som han følte burde ændres.

 

2. tema-aften – TORSDAG DEN 6. APRIL KL. 18.00:

Vi spiste sammen – og fokuserede derefter vi på musikkenMusik var et vigtigt element i Luthers teologiske reformprogram. Salmer, som menigheden kunne synge på sit modersmål, var vigtige allerede i reformationsbevægelsens første år. Det viser Luthers egen produktion af salmer. For Luther var musikken helt overordnet en guddommelig gave. Luther mente, at musikken kunne ophæve negative mentale tilstande og i stedet skabe glæde. På den måde blev der en tæt forbindelse mellem musik og teologi. Den lutherske salmetradition er igennem de sidste 500 år blevet løbende udviklet, og har betydning for den danske salme – og sangtradition, som vi kender i dag.

 

3. tema-aften - TORSDAG DEN 4. MAJ KL. 18.00:

Vi spiste sammen og hørte herefter foredraget, hvor Steffen Støvring med udgangspunkt i sin bog Luther. Et bekymringsfrit hjerte (2016) fortalte:

Den dramatiske historie om manden, der uforfærdet modsagde verdens stærkeste magtinstanser. Hvad ville han? Hvad gjorde han? Hvad tænkte han? Hvad skyldtes hans ufattelige mod og urokkelighed? Var han også for urokkelig?  Kan han inspirere os i dag – positivt og negativt? Afgørende? Personligt?

Luthers store fortjeneste var hans alvor, at han – med livet som indsats - kunne gøre op med en gennemkorrupt og overfladisk magtkirke. Hans mod stammede fra en række oplevelser omkring år 1514, hvor han forstår hvad Gud er: en kærlighedens Gud, der aktivt sætter det troende menneske fri, løfter det - og binder det til at gøre gode gerninger.

I årene efter 1517 konfronteres han med både pave og kejser, og sætter store folkemasser i sving. Han lyses i band af paven, og erklæres fredløs af kejser Karl V. Han gør op med munkevæsenet og præstecølibatet. Det er kunstigt.  Alle døbte udgør præsteskabet. Det gælder om at tjene næsten i “kald og stand”. Og om at skabe et myndigt lægfolk. Selv om han på ingen måde kan anses for demokrat ligger her en af grundpillerne i demokratiets udvikling. Han er selv opvakt ved ordets kraft og radikal modstander af vold i trosanliggender. Til troen kan man kun ringe, ikke tvinge.

I bondekrigen fra 1524 vender han sig med voldsomhed mod herremændene, det er deres skyld, at krigen bryder ud. Men han kan på ingen måde anerkende, at bønderne tager sig selv til rette. Oprør og revolution er frygteligt. Det går altid ud over de svage. Derfor er det fyrstens pligt at skaffe ro og orden, med alle midler. Denne holdning koster ham megen popularitet og bringer ham ud i en dyb depression. Det gør også hans opgør med humanismen Erasmus og med Zwingli. Sidst i hans sygdomsplagede liv også med jøder og muslimer. Alle er de, som pavekirken, gerningsretfærdige.

 

4. tema-aften - TORSDAG DEN 1. JUNI KL. 18.00:

Vi spiste sammen og hørte herefter foredraget:

Lucas Cranach: Reformationens visuelle designer og PR-mand

FOREDRAG VED MICHAEL RØNNE RASMUSSEN, SOGNEPRÆST

Martin Luther var den, der (gen)opdagede kristendommens frisættende kraft, men var disse tanker forblevet i hans hoved eller kun blevet prædiket i Wittenberg, ville reformationen aldrig være nået op til os i Danmark. Nye tanker skal nemlig ikke blot tænkes, de skal også deles og formidles.

En af hovedpersonerne bag reformationens kommunikation og formidling, ikke bare til konger og fyrster, men også blandt ganske almindelige mennesker, var maleren, grafikkeren og bogtrykkeren Lucas Cranach den ældre (1472 – 1553). Han var ikke blot samtidig med Luther i Wittenberg, men også en personlig ven, der indgik i et tæt samarbejde med Luther om formidlingen af det evangeliske budskab både i tekst og billeder. Dette sker ikke mindst i forbindelse illustrationen af Luthers tyske Bibel fra 1534 og den berømte reformationsaltertavle i Wittenbergs sognekirke.

 

5. tema-aften - TORSDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 18.00:

Vi spiser sammen og hører derefter foredraget og debatoplægget ved Julie Damlund:

Her står jeg og kan ikke andet - Luther og hin enkelte

Luthers berømte ord er ofte blevet forstået som udtryk for at individet og den enkeltes personlige overbevisning kom i centrum med Luther og reformationen, måske endda i særlig grad her i Kierkegaards fædreland. Helt så enkelt er det dog ikke, i hvert tilfælde ikke ifølge sognepræst Julie Damlund.

Julie Damlund er sognepræst i Aldersro-Lundehus. Hun er cand teol med speciale om Luther og har desuden beskæftiget sig indgående med liturgi og salmesang i den lutherske tradition. Julie Damlund er tillige diplomuddannet organist fra DKDM.

Steffen Støvrings bog fra 2016 om Luther
Steffen Støvring