Gudstjenester

 

SØNDAG DEN 20. AUGUST KL. 11.00

10.s.e. trin, Lukasevangeliet 19, 41-48,

v/ Susanne Voss Pedersen

 

SØNDAG DEN 27. AUGUST KL. 11.00

Gudstjeneste/familiedag på Skjold.

Afgang fra Anna kirke kl. 10.30.

 

SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER KL. 11.00

12.s.e. trin, Markusevangeliet 7, 31-37,

v/ Susanne Voss Pedersen

 

SØNDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 11.00

13.s.e. trin, Lukasevangeliet 10, 23-37,

v/ Susanne Voss Pedersen

 

SØNDAG DEN 17. SEPTEMBER KL. 11.00

14.s.e. trin, Lukasevangeliet 17, 11-19,

v/ Jonna Dalsgaard

 

SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 11.00

Pastorats-gudstjeneste & høstfest i Sankt Stefans kirke.