Gudstjenester

 

 

 

Søndag den 3. juli kl. 11.00 (6.s.e.Trin) Matthæusevangeliet 19,16-26 v/ Jonna Dalsgaard. Kirkefrokost.

Søndag den 10. juli kl. 11.00 (7.s.e.Trin) Matthæusevangeliet 10,24-31 v/ Susanne Voss Pedersen.

Søndag den 17. juli kl. 11.00 (8.s.e.Trin) Matthæusevangeliet 7,22-29 v/ Susanne Voss Pedersen.

Søndag den 24. juli kl. 11.00 (9.s.e.Trin) Lukasevangeliet 12,32-48 v/ Susanne Voss Pedersen.

Søndag den 31. juli kl. 11.00 (10.s.e.Trin) Matthæusevangeliet 11,16-24 v/ Jonna Dalsgaard.

Søndag den 7. august kl. 11.00 (11.s.e.Trin) Lukasevangeliet 7,36-50 v/ Jonna Dalsgaard. Kirkefrokost.

Søndag den 14. august kl. 11.00 (12.s.e.Trin) Matthæusevangeliet 12,31-42 v/ Jonna Dalsgaard.

Søndag den 21. august kl. 11.00 (13.s.e.Trin) Matthæusevangeliet 20,20-28 v/ Susanne Voss Pedersen.

Søndag den 28. august kl. 11.00 Gudstjeneste på Skjold v/ begge præster. Bus fra Anna kirke kl. 10.30.

Søndag den 4. september kl. 11.00 (15.s.e.Trin) Fællesgudstjeneste i StefanskirkenGospel-gudstjeneste.

Søndag den 11. september kl. 11.00 (16.s.e.Trin) Johannesevangeliet 11,19-45 v/ Jonna Dalsgaard.