Historien om Anna

Omkring år 1900 var der en stor befolkningstilvækst på Nørrebro. Det medførte, at Københavns Kirkefond besluttede, at der skulle ansættes yderligere en præst i Skt. Stefans sogn. 

Det blev den unge præst Johannes Peter Emil Waidtløw, som skulle arbejde i området mellem Jagtvej og Stefansgade samt fra Julius Bloms gade til Ladegårdsåen (nu Åboulevarden), med børnehjemmet for drenge Bethlehem i Bjelkes Allé som centrum. Dette område udgør i dag Annas sognegrænser.

I 1907 tog man det første skridt til at opføre en kirke, idet Kirkefondet købte grundene Bjelkes Allé 19 og 21 til formålet. 

For at skaffe penge til opførelsen af Anna Kirke blev Anna-komitéen dannet. Det betød, at alle ved navn "Anna" kunne bidrage til kirkens opførelse med 1 krone, der kom penge fra hele Danmark og sågar fra det store udland som Amerika og Australien, hvor danske Annaer havde hørt om projektet!

Den oprindelige kirke stod færdig d. 27. december 1914. Ved indvielsen blev evangeliet, der omhandler Simeon og Anna, som netop tog imod Jesus og hans forældre i templet 40 dage efter fødslen, læst op. Det er nemlig profetinden Anna, som kirken er opkaldt efter.

Efter nogle år viste det sig at kirken var for lille, og man bad igen P.V. Jensen-Klint om at tegne et forslag til udvidelse af kirken, og igen blev der brug for Anna-komitéen. Udvidelsen betød at man fik en menighedssal, der lå vinkelret på kirken.

I 1928 bad man igen arkitekt P. V. Jensen-klint om at ændre de oprindelige tegninger. Dette andet ændringsforslag gav Anna Kirke den form som vi kender i dag.

Hele historien om Anna kan du læse her, hvor pennen er ført af de to første præster i Anna Kirke!

Lukasevangeliet, kapitel 2: vers 36 Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, vers 37 og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Vers 38 Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

 

Profetinden Anna
Prisliste