Altertavlen

Altertavlen fra 1935 er en føljeton. På 5 adskilte tavler berettes om påskebegivenhederne.

Lige over alterbordet ses nadverindstiftelsen.

I de fire felter oven over fortælles om; hændelsen i Getsemane have, Jesus pinsler i Pilatus' gård, vandringen ad Via Dolorosa bærende korset og korsfæstelsen. Altså påskens fortællinger.

I midten ses alterbilledet Opstandelsens engel (bronze, 1998) af kunstneren Adi Holzer.

Altertavlen er tegnet af C. Butz-Møller og udført af billedskærer Thomas Hansen. Det oprindelige alterbillede, ophængt til venstre for altertavlen, er en kopi af Quinten Matsys maleri; Klagen over den døde Jesus, der også er malet af C. Butz-Møller (1935).

Alterstagerne er tegnet og fremstillet af sølvsmed Claus Bjerring. De blev taget i brug ved kirkens fødselsdag den 2. december 2001.

Altertavlen.
Sølvalterstager af Claus Bjerring.
Butz-Møllers Nadverindstiftelsen.
Butz-Møllers Klagen over den døde Jesus (1935)

Prædikestolen

Den ottekantede prædikestol er også tegnet af C. Butz-Møller og udført af billedskærer Thomas Hansen. Materialet er  egetræ, og den har fritstående figurer i fem felter.

Den blev bygget i 1939 og er skænket af menigheden til kirkens 25 års jubilæum den 3. december 1940. Den blev dog allerede indviet i 1939.

Fra venstre ses: Opstandelsens engel, den gamle Simeon med Jesusbarnet i armene, den gode hyrde (et kristussymbol) og profetinden Anna, som kirken er opkaldt efter.

Prædikestolens lydhimmel er udsmykket med en frise af Faderen, der holder et scepter og livets bog.

På toppen ses Jesus med korset, stående på en globus.

Opstandelsens engel, den gamle Simeon med Jesusbarnet i armene, den gode hyrde og profetinden Anna.
Butz-Møllers prædikestol (eg, 1939).
Jesus med korset, stående på en globus.
Frise af Faderen.

Døbefonten

Døbefonten er tegnet af P. V. Jensen-Klint. Den er udført i bornholmsk granit og blev givet som gave ved kirkens færdiggørelse i 1914.

På døbefonten står de ord af Jesus fra Markusevangeliet kapitel 10, vers 14, som indgår i dåbsritualet:

"Lad de små børn komme til mig, det må i ikke hindre dem i, for Guds rige er deres".

 

Døbefonten.

Orglet

Orglet er bygget af Bruno Christensen & sønner i Terkelsbøl.

Orglet har 20 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal.

Orglet blev indviet i 1979, hvor det erstattede det forrige pneumatiske orgel med 22 stemmer, Opus 184, bygget af TH. Frobenius & Co. i 1928.

Orglet set fra organistens sted.
Orglet med blåt lys.

Klokker

Klokken i sydtårnet er en gave fra KFUK i 1928 støbt af Sørensen, K. T. A. & E. "DE SMITHSKE" i Aalborg.

Klokkens inskription: "Hører I vor Herre kalder Kærlig som en Moders Bøn" (Salme 167 af Grundtvig), salmen er inspireret af Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11-32 om den fortabte søn.

 

Klokke set nedefra.
Klokke med inskription.

Kortæppet anno 2016

En sygruppe bestående af næsten 20 frivillige mænd og kvinder har sammen skabt det smukke kortæppe Lysvæld bag ved lysvæld ved hårdt korsstingsarbejde i 2 år - i alt 4.181,5 timers arbejde!

Tusinde tak for jeres indsats!

Kortæppet blev indviet til Anna Kirkes 102 års fødselsdag i december 2016.

Designer Inge Lindqvist står bag tæppets design med farver, der spiller godt sammen med farverne på Opstandelsens engel.

De helt fantastiske brodøser, 2016.
Kortæppet ved indvielsen, 2016.

Skibet

Ved kirkens fødselsdag i 1993 blev kirkeskibet, en model af Anna af Thurø, skænket af Ellen og Svend Ryø-Pedersen.

Svend Ryø-Pedersen var præst ved Anna kirke 1976 - 1988.

 

Skibet Anna.

Jesusbarnet i krybben lå

Dette smukke og hyggelige værk blev skabt i december 2016 af to frivillige raske mænd, der med stor iver håndsavede og malede figurerne. Værket kan nu beses hvert år i december i Anna Kirke.

Tak til Bo Høgh Rasmussen og Tore Lund!

Jesusbarnet i krybben lå, 2016.