Babysalmesang

 

Hver onsdag er der to hold med babysalmesang:

Hold 1: kl. 11.15 - 12.00

Hold 2: kl. 12.45 - 13.30

Der er ingen tilmelding, aktiviteten er gratis, og du vælger bare det hold, som passer jer bedst.

 

Babysalmesang i Anna Kirke

Babysalmesang retter sig mod børn fra cirka 3 måneder og op til 1 år. Vi synger fagtesalmer og børnesange, danser til årstidens salmer og lytter til levende musik.

Bagefter er der kaffe, te og frugt og mulighed for en snak. Præster og ofte en organist medvirker.

 

Hvorfor babysalmesang?

Musikpædagog Anne Mette Riis forklarer, at babysalmesang udvikler det lille barns sanser og følelsesliv. Deres musikalitet og sangglæde styrkes, og forholdet mellem den deltagende forældre og barnet styrkes af nærhed og berøring.

Erfaringen i Anna Kirke er, at børnene stimuleres med sanseindtryk, og både børn og forældre nyder rummet, musikken og at være sammen med de andre børn og voksne.

Det er Anne Mette Riis, der har udviklet konceptet bag babysalmesang. Formålet med babysalmesang er ifølge hende:

•  At stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt, som aktiv musikudøvelse giver mulighed for.

•  At knytte glade og varme oplevelser til salmerne og kirkerummet for både børn og voksne.

•  At stimulere barnets sansemotoriske udvikling i den musikalske aktivitet.