Gudstjenester

SØNDAG DEN 1. JULI KL. 11.00

5.s.e. trin. v/ Louise Sihm Knudsen.

 

SØNDAG DEN 8. JULI KL. 11.00

6.s.e. trin. v/ Louise Sihm Knudsen.

 

SØNDAG DEN 15. JULI KL. 11.00

7.s.e. trin. v/Louise Sihm Knudsen.

 

SØNDAG DEN 22. JULI KL. 11.00

8.s.e. trin. v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 29. JULI KL. 11.00

9.s.e. trin. v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 5. AUGUST KL. 11.00

10.s.e. trin. v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 12. AUGUST KL. 11.00

11.s.e. trin. v/ Louise Sihm Knudsen.

 

SØNDAG DEN 19. AUGUST KL. 11.00

12.s.e. trin. v/Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 26. AUGUST KL. 11.00-15.00

13.s.e. trin. v/begge præster.

Højmesse og familiedag på Skjold med FDF K9.

Der vil være frokost, og der kan tilkøbes drikkevarer.

NB! Bussen kører til Skjold fra Anna Kirke kl. 10.30!

 

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 11.00

14.s.e. trin. v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 11.00

15.s.e. trin. v/ Jonna Dalsgaard.

 

 

 

 

Hvad er en...

Familiegudstjeneste/barn-voksengudstjeneste

Her er gudstjenesten tilrettelagt i børnehøjde! Med musik, bevægelse, leg og aktiviteter samt det mere traditionelle nadverritual undervejs lærer vi sammen at gå til gudstjeneste og får samtidig kendskab til Bibelens fantastiske fortællinger.

 

 

Hvad er en...

Alterbillede.

Højmesse

I folkekirken omfatter højmessen fire led:

1. Indledning med klokkeringning og præludium.

2. Ordgudstjeneste med læsning og prædiken.

3. Nadver og

4. afslutning med velsignelse, udgangsbøn og postludium.

En højmesse er i de skandinaviske lande betegnelsen for hovedgudstjenesten på søn- og helligdage.

I Anna Kirke afholdes højmesse hver søndag kl. 11.00 og på de fleste helligdage. Højmessen varer ca. en time, herefter er du velkommen til at gå med ned i menighedssalen og drikke en kop "kirke-kaffe", (du kan også få te). Bliv opløftet af salmesang og ord, eller som kirkegænger Natascha beskriver dét at gå til højmesse: "Det er jo et frirum, hvor man kan få pustet ud, ladet op og har mulighed for fordybelse og eftertanke".

Er højmesser nyt for dig, så snup forinden et af vores begynderpostkort: ”Du må gerne kede dig i gudstjenesten, men du behøver ikke… Kom i flow under højmessen”, som med tre gode råd vil guide dig til at opnå flow!

Hvad er en...

Særligt tilrettelagt gudstjeneste

Gudstjenester med plejehjemmet Aftensol, bostedet Væveriet, Dronning Louises Asyls Luciagudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Skærtorsdagsgudstjeneste, frilufts- og musikgudstjenester er for alle, der vil opleve en til begivenheden tilrettelagt gudstjeneste.  

Luciagudstjeneste.
Allehelgensgudstjeneste.