Gudstjenester

 

Bemærk! Der vil være begrænset deltagerantal, og deltagere vil blive placeret på kirkebænkene, således at der er min. 2 meters afstand til de, der ikke bor i samme husstand. Gudstjenester er tillige forkortet til max. 30 minutter, og der vil ikke være fællessang, men smuk musik alligevel. Nu med tag-selv-nadverkit ved indgangen! 

SØNDAG DEN 24. JANUAR KL. 11.00 -

S. s. e. H3K. Højmesse v/ Susanne Voss Pedersen. Matt. 17, 1-9. 


SØNDAG DEN 31. JANUAR KL. 11.00 -

Septuagesima. Højmesse v/ Susanne Voss Pedersen. Matt. 20, 1-16. 

 

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 11.00 -

Seksagesima. Højmesse v/ Jonna Dalsgaard. Mark. 4, 1-20. 

 

SØNDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 11.00 -

FASTELAVNSSØNDAG (festlig højmesse, frokost og tøndeslagning -tilmelding til annakirke2200@gmail.com) 

Højmesse v/ begge præster. Matt. 3, 13-17. 

 

SØNDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 11.00 -

1. s. i Fasten. Højmesse v/ Susanne Voss Pedersen. Matt. 4, 1-11. 

 

SØNDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 11.00 -

2. s. i Fasten. Højmesse v/ Susanne Voss Pedersen. Matt. 15, 21-28.

 

 

 

Hvad er en...

Familiegudstjeneste/barn-voksengudstjeneste

Her er gudstjenesten tilrettelagt i børnehøjde! Med musik, bevægelse, leg og aktiviteter samt det mere traditionelle nadverritual undervejs lærer vi sammen at gå til gudstjeneste og får samtidig kendskab til Bibelens fantastiske fortællinger.

 

 

Hvad er en...

Alterbillede.

Højmesse

I folkekirken omfatter højmessen fire led:

1. Indledning med klokkeringning og præludium.

2. Ordgudstjeneste med læsning og prædiken.

3. Nadver og

4. afslutning med velsignelse, udgangsbøn og postludium.

En højmesse er i de skandinaviske lande betegnelsen for hovedgudstjenesten på søn- og helligdage.

I Anna Kirke afholdes højmesse hver søndag kl. 11.00 og på de fleste helligdage. Højmessen varer ca. en time, herefter er du velkommen til at gå med ned i menighedssalen og drikke en kop "kirke-kaffe", (du kan også få te). Bliv opløftet af salmesang og ord, eller som kirkegænger Natascha beskriver dét at gå til højmesse: "Det er jo et frirum, hvor man kan få pustet ud, ladet op og har mulighed for fordybelse og eftertanke".

Er højmesser nyt for dig, så snup forinden et af vores begynderpostkort: ”Du må gerne kede dig i gudstjenesten, men du behøver ikke… Kom i flow under højmessen”, som med tre gode råd vil guide dig til at opnå flow!

Hvad er en...

Særligt tilrettelagt gudstjeneste

Gudstjenester med plejehjemmet Aftensol, bostedet Væveriet, Dronning Louises Asyls Luciagudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Skærtorsdagsgudstjeneste, frilufts- og musikgudstjenester er for alle, der vil opleve en til begivenheden tilrettelagt gudstjeneste.  

Luciagudstjeneste.
Allehelgensgudstjeneste.