Gudstjenester

NB! VIDEOGUDSTJENESTE SENDT SØNDAG DEN 22. MARTS KL. 11.00

- SE HJEMMESIDENS FORSIDE, FACEBOOK ELLER YOUTUBEKANALEN "ANNA KIRKE, NØRREBRO"

v/Jonna Dalsgaard.

4. søndag i fasten.

 

NB! VIDEOGUDSTJENESTE SENDT SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 11.00

- SE HJEMMESIDENS FORSIDE, FACEBOOK ELLER YOUTUBEKANALEN "ANNA KIRKE, NØRREBRO"

HØJMESSE v/Susanne Voss Pedersen.

5. søndag i fasten - Mariæ bebudelses dag.

 

AFLYST! SØNDAG DEN 5. APRIL KL. 11.00

PALMESØNDAG v/Susanne Voss Pedersen.

 

AFLYST! TORSDAG DEN 9. APRIL KL. 17.00

SKÆRTORSDAG v/Susanne Voss Pedersen. 

Fællesspisning under gudstjenesten.

 

AFLYST! FREDAG DEN 10. APRIL KL. 11.00

LANGFREDAG v/Jonna Dalsgaard.

 

AFLYST! SØNDAG DEN 12. APRIL KL. 11.00

PÅSKEDAG v/Jonna Dalsgaard.

 

AFLYST! MANDAG DEN 13. APRIL KL. 11.00

2. PÅSKEDAG v/Susanne Voss Pedersen.

 

ONSDAG DEN 15. APRIL KL. 17.00  

Barn-voksengudstjeneste med FDF K9 

v/ begge præster. Vi spiser aftensmad sammen.

 

SØNDAG DEN 19. APRIL KL. 11.00

KONFIRMATION v/ begge præster.

 

SØNDAG DEN 26. APRIL KL. 11.00

HØJMESSE v/Jonna Dalsgaard.

2. søndag efter påske.

 

SØNDAG DEN 3. MAJ KL. 11.00

HØJMESSE v/Susanne Voss Pedersen.

3. søndag efter påske.

 

FREDAG DEN 8. MAJ KL. 11.00

STORE BEDEDAG HØJMESSE v/Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 10. MAJ KL. 11.00

HØJMESSE v/Susanne Voss Pedersen.

4. søndag efter påske.

 

SØNDAG DEN 17. MAJ KL. 11.00

HØJMESSE v/Jonna Dalsgaard.

5. søndag efter påske.

 

TORSDAG DEN 21. MAJ KL. 11.00

KRISTI HIMMELFART HØJMESSE v/Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 24. MAJ KL. 11.00

HØJMESSE v/Jonna Dalsgaard.

6. søndag efter påske.

 

SØNDAG DEN 31. MAJ KL. 11.00

PINSEDAG HØJMESSE v/Susanne Voss Pedersen.

 

 

Hvad er en...

Familiegudstjeneste/barn-voksengudstjeneste

Her er gudstjenesten tilrettelagt i børnehøjde! Med musik, bevægelse, leg og aktiviteter samt det mere traditionelle nadverritual undervejs lærer vi sammen at gå til gudstjeneste og får samtidig kendskab til Bibelens fantastiske fortællinger.

 

 

Hvad er en...

Alterbillede.

Højmesse

I folkekirken omfatter højmessen fire led:

1. Indledning med klokkeringning og præludium.

2. Ordgudstjeneste med læsning og prædiken.

3. Nadver og

4. afslutning med velsignelse, udgangsbøn og postludium.

En højmesse er i de skandinaviske lande betegnelsen for hovedgudstjenesten på søn- og helligdage.

I Anna Kirke afholdes højmesse hver søndag kl. 11.00 og på de fleste helligdage. Højmessen varer ca. en time, herefter er du velkommen til at gå med ned i menighedssalen og drikke en kop "kirke-kaffe", (du kan også få te). Bliv opløftet af salmesang og ord, eller som kirkegænger Natascha beskriver dét at gå til højmesse: "Det er jo et frirum, hvor man kan få pustet ud, ladet op og har mulighed for fordybelse og eftertanke".

Er højmesser nyt for dig, så snup forinden et af vores begynderpostkort: ”Du må gerne kede dig i gudstjenesten, men du behøver ikke… Kom i flow under højmessen”, som med tre gode råd vil guide dig til at opnå flow!

Hvad er en...

Særligt tilrettelagt gudstjeneste

Gudstjenester med plejehjemmet Aftensol, bostedet Væveriet, Dronning Louises Asyls Luciagudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Skærtorsdagsgudstjeneste, frilufts- og musikgudstjenester er for alle, der vil opleve en til begivenheden tilrettelagt gudstjeneste.  

Luciagudstjeneste.
Allehelgensgudstjeneste.