Gudstjenester

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 11.00

25.s.e.trin. v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 11.00

Sidste s. i kirkeåret v/ Susanne Voss Pedersen

 

SØNDAG DEN 2. DECEMBER KL. 11.00

1. s. i advent, kirkens fødselsdag v/ begge præster.

Prædikant: Susanne Voss Pedersen.

Efter gudstjenesten er der festlig frokost og kage.


SØNDAG DEN 9. DECEMBER KL. 11.00

2. s. i advent v/ Jonna Dalsgaard.

 

FREDAG DEN 14. DECEMBER KL. 14.30

Luciagudstjeneste med Dr. Louises asyl v/begge præster.

 

SØNDAG DEN 16. DECEMBER KL. 11.00

3.s. i advent v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 16. DECEMBER KL. 17.00

Barn-voksengudstjeneste med opførelse af Juleevangeliet ved billedkunst-koncert-ensemblet ExpandingCanvas. Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad sammen og julehygger.

 

ONSDAG DEN 19. DECEMBER KL. 19.00

Blue Christmas v/ begge præster. Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe i salen.

 

SØNDAG DEN 23. DECEMBER KL. 11.00

4. s. i advent v/ Susanne Voss Pedersen.

 

MANDAG DEN 24. DECEMBER KL. 11.00 (Juleaftensdag)

Julegudstjeneste for børn v/ begge præster.

 

MANDAG DEN 24. DECEMBER KL. 15.00 (Juleaften)

Julegudstjeneste v/ Susanne Voss Pedersen.

 

TIRSDAG DEN 25. DECEMBER KL. 11.00

Juledag v/ Jonna Dalsgaard.

 

ONSDAG DEN 26. DECEMBER KL. 11.00

2. Juledag v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 30. DECEMBER KL. 11.00

Julesøndag v/ Susanne Voss Pedersen.

 

TIRSDAG DEN 1. JANUAR KL. 14.00

Nytårsdag v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 6. JANUAR KL. 11.00

1.s.e. H3K, Hellig tre konger v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 13. JANUAR KL. 11.00

1.s.e. H3K v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 20. JANUAR KL. 11.00

2.s.e. H3K v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 27. JANUAR KL. 11.00

3.s.e. H3K v/ Jonna Dalsgaard.

 

LØRDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 11.00

Kyndelmisse for de mindste v/ begge præster.

 

SØNDAG DEN 3. FEBRUAR KL. 11.00

4.s.e. H3K v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 11.00

Sidste s.e. H3K v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 17. FEBRUAR KL. 11.00

Septuagesima v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 11.00

Sekagesima v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 11.00

Fastelavn v/ begge præster.

Prædikant: Jonna Dalsgaard.

Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest

med tøndeslagning og lege.

Hvad er en...

Familiegudstjeneste/barn-voksengudstjeneste

Her er gudstjenesten tilrettelagt i børnehøjde! Med musik, bevægelse, leg og aktiviteter samt det mere traditionelle nadverritual undervejs lærer vi sammen at gå til gudstjeneste og får samtidig kendskab til Bibelens fantastiske fortællinger.

 

 

Hvad er en...

Alterbillede.

Højmesse

I folkekirken omfatter højmessen fire led:

1. Indledning med klokkeringning og præludium.

2. Ordgudstjeneste med læsning og prædiken.

3. Nadver og

4. afslutning med velsignelse, udgangsbøn og postludium.

En højmesse er i de skandinaviske lande betegnelsen for hovedgudstjenesten på søn- og helligdage.

I Anna Kirke afholdes højmesse hver søndag kl. 11.00 og på de fleste helligdage. Højmessen varer ca. en time, herefter er du velkommen til at gå med ned i menighedssalen og drikke en kop "kirke-kaffe", (du kan også få te). Bliv opløftet af salmesang og ord, eller som kirkegænger Natascha beskriver dét at gå til højmesse: "Det er jo et frirum, hvor man kan få pustet ud, ladet op og har mulighed for fordybelse og eftertanke".

Er højmesser nyt for dig, så snup forinden et af vores begynderpostkort: ”Du må gerne kede dig i gudstjenesten, men du behøver ikke… Kom i flow under højmessen”, som med tre gode råd vil guide dig til at opnå flow!

Hvad er en...

Særligt tilrettelagt gudstjeneste

Gudstjenester med plejehjemmet Aftensol, bostedet Væveriet, Dronning Louises Asyls Luciagudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Skærtorsdagsgudstjeneste, frilufts- og musikgudstjenester er for alle, der vil opleve en til begivenheden tilrettelagt gudstjeneste.  

Luciagudstjeneste.
Allehelgensgudstjeneste.