Gudstjenester

 

SØNDAG DEN 29. OKTOBER KL. 11.00

20.s.e.trin. Barn-voksengudstjeneste om Reformationen v/ begge præster.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og fejrer Reformationen med kage og lege.

 

SØNDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 11.00

Alle Helgens dag v/ begge præster.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og sognedag.

 

SØNDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 11.00

22.s.e.trin. v/ Jonna Dalsgaard

 

SØNDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 11.00

23.s.e.trin. v/ Peter Bjørn Hansen

 

SØNDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 11.00

Sidste s. i kirkeåret v/ Susanne Voss Pedersen

 

SØNDAG DEN 3. DECEMBER KL. 11.00

Kirkens fødselsdag, 1.s. i advent v/ begge præster.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og sognedag

 

SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 11.00

2.s.i advent v/ Susanne Voss Pedersen

 

FREDAG DEN 15. DECEMBER KL. 14.30

Juleafslutning for Dr. Louises asyl v/ begge præster

 

SØNDAG DEN 17. DECEMBER KL. 11.00

3.s.i advent. Barn-voksengudstjenesten om julen v/ begge præster.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og laver juleklip m.v.

 

SØNDAG DEN 24. DECEMBER KL. 11.00

4.s.i advent v/ Jonna Dalsgaard

 

SØNDAG DEN 24. DECEMBER KL. 15.00

Juleaftensgudstjeneste v/ Jonna Dalsgaard

 

MANDAG DEN 25. DECEMBER KL. 11.00:

Juledag v/ Susanne Voss Pedersen

 

TIRSDAG DEN 26. DECEMBER

Fælles gudstjeneste i pastoratet

- se nærmere på hjemmesiden i december.

 

SØNDAG DEN 31. DECEMBER KL. 11.00

Julesøndag v/ Susanne Voss Pedersen

 

MANDAG DEN 1. JANUAR KL. 14.00:

Nytårsdag v/ Jonna Dalsgaard

 

SØNDAG DEN 7. JANUAR KL. 11.00

1.s.e.trin. Barn-voksengudstjeneste om Hellig 3 konger v/ begge præster.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og fejrer Hellig 3 konger.

 

SØNDAG DEN 14. JANUAR KL. 11.00

2.s.e. H. 3 k. v/ Susanne Voss Pedersen

 

SØNDAG DEN 21. JANUAR KL. 11.00

Sidste s.e. H. 3 k. v/ Jonna Dalsgaard

 

SØNDAG DEN 28. JANUAR KL. 11.00

Septuagesima v/ begge præster.

Gudstjeneste sammen med præst og konfirmander fra Varnæs

 

 

 

 

 

Hvad er en...

Familiegudstjeneste/barn-voksengudstjeneste

Her er gudstjenesten tilrettelagt i børnehøjde! Med musik, bevægelse, leg og aktiviteter samt det mere traditionelle nadverritual undervejs lærer vi sammen at gå til gudstjeneste og får samtidig kendskab til Bibelens fantastiske fortællinger.

 

 

Hvad er en...

Alterbillede.

Højmesse

I folkekirken omfatter højmessen fire led:

1. Indledning med klokkeringning og præludium.

2. Ordgudstjeneste med læsning og prædiken.

3. Nadver og

4. afslutning med velsignelse, udgangsbøn og postludium.

En højmesse er i de skandinaviske lande betegnelsen for hovedgudstjenesten på søn- og helligdage.

I Anna Kirke afholdes højmesse hver søndag kl. 11.00 og på de fleste helligdage. Højmessen varer ca. en time, herefter er du velkommen til at gå med ned i menighedssalen og drikke en kop "kirke-kaffe", (du kan også få te). Bliv opløftet af salmesang og ord, eller som kirkegænger Natascha beskriver dét at gå til højmesse: "Det er jo et frirum, hvor man kan få pustet ud, ladet op og har mulighed for fordybelse og eftertanke".

Er højmesser nyt for dig, så snup forinden et af vores begynderpostkort: ”Du må gerne kede dig i gudstjenesten, men du behøver ikke… Kom i flow under højmessen”, som med tre gode råd vil guide dig til at opnå flow!

Hvad er en...

Særligt tilrettelagt gudstjeneste

Gudstjenester med plejehjemmet Aftensol, bostedet Væveriet, Dronning Louises Asyls Luciagudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Skærtorsdagsgudstjeneste, frilufts- og musikgudstjenester er for alle, der vil opleve en til begivenheden tilrettelagt gudstjeneste.  

Luciagudstjeneste.
Allehelgensgudstjeneste.