Gudstjenester

SØNDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 11.00

Konfirmation v/ begge præster.

 

SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 11.00

18.s.e.trin. v/ Jonna Dalsgaard.

 

ONSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 17.00

Barn-voksengudstjeneste sammen med FDF K9.

Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad sammen.

 

SØNDAG DEN 7. OKTOBER KL. 11.00

19.s.e.trin. v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 14. OKTOBER KL. 11.00

20.s.e.trin. v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 21. OKTOBER KL. 11.00

21.s.e.trin. v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 29. OKTOBER KL. 11.00

22.s.e.trin. v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 11.00

Alle Helgens dag v/ begge præster.

Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen.

 

LØRDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 11.00

Gudstjeneste for de yngste børn mellem 2-6 år!

 

SØNDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 11.00

24.s.e.trin. v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 11.00

25.s.e.trin. v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 11.00

Sidste s. i kirkeåret v/ Susanne Voss Pedersen

 

SØNDAG DEN 2. DECEMBER KL. 11.00

Kirkens fødselsdag, 1.s. i advent v/ begge præster.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og kage.

Hvad er en...

Familiegudstjeneste/barn-voksengudstjeneste

Her er gudstjenesten tilrettelagt i børnehøjde! Med musik, bevægelse, leg og aktiviteter samt det mere traditionelle nadverritual undervejs lærer vi sammen at gå til gudstjeneste og får samtidig kendskab til Bibelens fantastiske fortællinger.

 

 

Gudstjeneste med FDF K9

Onsdag den 3. oktober kl. 17.00!

Hvad er en...

Alterbillede.

Højmesse

I folkekirken omfatter højmessen fire led:

1. Indledning med klokkeringning og præludium.

2. Ordgudstjeneste med læsning og prædiken.

3. Nadver og

4. afslutning med velsignelse, udgangsbøn og postludium.

En højmesse er i de skandinaviske lande betegnelsen for hovedgudstjenesten på søn- og helligdage.

I Anna Kirke afholdes højmesse hver søndag kl. 11.00 og på de fleste helligdage. Højmessen varer ca. en time, herefter er du velkommen til at gå med ned i menighedssalen og drikke en kop "kirke-kaffe", (du kan også få te). Bliv opløftet af salmesang og ord, eller som kirkegænger Natascha beskriver dét at gå til højmesse: "Det er jo et frirum, hvor man kan få pustet ud, ladet op og har mulighed for fordybelse og eftertanke".

Er højmesser nyt for dig, så snup forinden et af vores begynderpostkort: ”Du må gerne kede dig i gudstjenesten, men du behøver ikke… Kom i flow under højmessen”, som med tre gode råd vil guide dig til at opnå flow!

Hvad er en...

Særligt tilrettelagt gudstjeneste

Gudstjenester med plejehjemmet Aftensol, bostedet Væveriet, Dronning Louises Asyls Luciagudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Skærtorsdagsgudstjeneste, frilufts- og musikgudstjenester er for alle, der vil opleve en til begivenheden tilrettelagt gudstjeneste.  

Luciagudstjeneste.
Allehelgensgudstjeneste.