Gudstjenester

SØNDAG DEN 27. JANUAR KL. 11.00

3.s.e. H3K v/ Jonna Dalsgaard.

 

LØRDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 11.00

Kyndelmisse for de mindste v/ begge præster.

 

SØNDAG DEN 3. FEBRUAR KL. 11.00

4.s.e. H3K v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 11.00

Sidste s.e. H3K v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 17. FEBRUAR KL. 11.00

Septuagesima v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 11.00

Sekagesima v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 11.00

Fastelavn v/ begge præster.

Prædikant: Jonna Dalsgaard.

Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest

med tøndeslagning og lege.

 

SØNDAG DEN 10. MARTS KL. 11.00

1.s. i fasten v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 17. MARTS KL. 11.00

2.s. i fasten v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 24. MARTS KL. 11.00

3.s. i fasten v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 31. MARTS KL. 11.00

Midfaste v/ Peter Bjørn Hansen.

 

SØNDAG DEN 7. APRIL KL. 11.00

Mariæ bebudelsesdag v/ Jonna Dalsgaard.

 

ONSDAG DEN 10. APRIL KL. 17.00

Barn-voksengudstjeneste sammen med FDF.

Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad

sammen.

 

SØNDAG DEN 14. APRIL KL. 10.00 OG 12.00

Palmesøndag. Konfirmation v/ begge

præster. Prædikant: Susanne Voss Pedersen

 

TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 17.00

Skærtorsdag v/Jonna Dalsgaard. Vi spiser aftensmad under

gudstjenesten i kirkerummet.

 

FREDAG DEN 19. APRIL KL. 11.00

Langfredag v/ Susanne Voss Pedersen.

 

SØNDAG DEN 20. APRIL KL. 11.00

Påskedag v/ Susanne Voss Pedersen.

 

MANDAG DEN 22. APRIL KL. 11.00

2. påskedag v/ Jonna Dalsgaard.

 

SØNDAG DEN 28. APRIL KL. 11.00

1.s.e. påske v/ Susanne Voss Pedersen.

Hvad er en...

Familiegudstjeneste/barn-voksengudstjeneste

Her er gudstjenesten tilrettelagt i børnehøjde! Med musik, bevægelse, leg og aktiviteter samt det mere traditionelle nadverritual undervejs lærer vi sammen at gå til gudstjeneste og får samtidig kendskab til Bibelens fantastiske fortællinger.

 

 

Hvad er en...

Alterbillede.

Højmesse

I folkekirken omfatter højmessen fire led:

1. Indledning med klokkeringning og præludium.

2. Ordgudstjeneste med læsning og prædiken.

3. Nadver og

4. afslutning med velsignelse, udgangsbøn og postludium.

En højmesse er i de skandinaviske lande betegnelsen for hovedgudstjenesten på søn- og helligdage.

I Anna Kirke afholdes højmesse hver søndag kl. 11.00 og på de fleste helligdage. Højmessen varer ca. en time, herefter er du velkommen til at gå med ned i menighedssalen og drikke en kop "kirke-kaffe", (du kan også få te). Bliv opløftet af salmesang og ord, eller som kirkegænger Natascha beskriver dét at gå til højmesse: "Det er jo et frirum, hvor man kan få pustet ud, ladet op og har mulighed for fordybelse og eftertanke".

Er højmesser nyt for dig, så snup forinden et af vores begynderpostkort: ”Du må gerne kede dig i gudstjenesten, men du behøver ikke… Kom i flow under højmessen”, som med tre gode råd vil guide dig til at opnå flow!

Hvad er en...

Særligt tilrettelagt gudstjeneste

Gudstjenester med plejehjemmet Aftensol, bostedet Væveriet, Dronning Louises Asyls Luciagudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Skærtorsdagsgudstjeneste, frilufts- og musikgudstjenester er for alle, der vil opleve en til begivenheden tilrettelagt gudstjeneste.  

Luciagudstjeneste.
Allehelgensgudstjeneste.