Begravelse/bisættelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den afdøde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Ved begravelsen eller bisættelsen kan de pårørende sige et sidste farvel, mindes det liv der er levet, få sat ord på deres mange følelser og være fælles om sorgen og håbet.

Den grundlæggende forskel på en begravelse og en bisættelse er, at ritualet ved en begravelse afsluttes ved, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens ritualet ved en bisættelse afsluttes med, at kisten bliver kørt til krematoriet, og at urnen først senere nedsættes på kirkegården.

Hvad skal de pårørende gøre?

I dagene efter et dødsfald skal I som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse praktiske ting. I kan som pårørende vælge selv at stå for alle de praktiske forhold, eller I kan aftale med en bedemand, hvilke ting han skal tage sig af.

Når en person dør, skal de pårørende snarest muligt anmelde det til begravelsesmyndigheden, hvilket vil sige kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Dette gælder uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Som pårørende til en afdød skal I desuden tage stilling til, om afdøde skal begrave eller bisættes (brændes/kremeres). Dette gør I ved at udfylde en anmodning om begravelse eller ligbrænding på borger.dk.

Tid og sted for en eventuel kirkelig begravelse eller bisættelse skal aftales med den præst, som skal forstå handlingen.

Her kan I finde kontaktinformationer på kirkens præster og kirkekontor.

Samtale med præsten

Før begravelsen eller bisættelsen har I en samtale med præsten. Her vælger I salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han eller hun gerne vil have, at handlingen skal foregå. Måske har I som pårørende selv nogle ønsker. Eller I finder ud af det sammen med præsten. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemlighed og alle de andre følelser, der kan dukke op i forbindelse med et dødsfald.