Fødsel

Dit barns ankomst til verden skal anmeldes senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder til stede under fødslen, vil hun automatisk sørge for, at fødslen bliver anmeldt, og du skal ikke foretage dig yderligere. Er der ikke en jordemoder til stede under fødslen, skal du selv anmelde fødslen til kirkekontoret i moderens sogn.

Du kan finde blanketten til fødselsanmeldelse på borger.dk.

Er I som forældre gift med hinanden ved barnets fødsel, vil I automatisk have fælles forældremyndighed over barnet. Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring for jeres barn. Registreringen skal ske senest 14 dage efter fødslen af jeres barn. Efter 14 dage overgår behandlingen af fadderskabet til Statsforvaltningen.  

Du kan finde omsorgs- og ansvarserklæringen på borger.dk.