Medlemskab

Du bliver medlem af folkekirken i forbindelse med din dåb. Dette gælder uanset om du døbes som spædbarn, større barn eller voksen. Som medlem af folkekirken har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning af blive kirkeligt begravet eller bisat. Medlemsbidraget til folkekirken kaldes kirkeskat og opkræves automatisk sammen med skatten til staten og kommunerne.

Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen.

Ved dåb af børn under 18 år er det den person, der har forældremyndigheden, der træffer beslutningen om dåb eller indmeldelse. Personer over 15 år skal dog selv giver deres samtykke.

Her kan du læse mere om dåb i Anna Kirke.

Genindmeldelse

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken, og du ønsker at melde dig ind igen, skal du henvende dig til en af præsterne. Du er genindmeldt, når anmeldelsen er registreret.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt, og du skal ved anmodningen om udmeldelse oplyse dit cpr-nummer.

Når din udmeldelse er registreret vil du få tilsendt en ny fødsel- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som vil rette fejlen.

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.