Fællesskaber

Tilhørende den danske folkekirke er Anna Kirke netop en del af et kristent åndsfællesskab, hvor alle mennesker er velkomne.

Anna sogn består af en diversitet af mennesker - mange er opvokset her, og mange er tilflyttere. Der er enlige og familier, studerende, førtidspensionister, erhvervsaktive, jobsøgende – alle kan deltage i kirkens arrangementer og aktiviteter og føle sig velkommen.

Vi ønsker at lave arrangementer og aktiviteter, som afspejler det sogn og kvarter, hvor vi befinder os - en spørgeskemaundersøgelse i 2016 viste, at netop et spisefællesskab, en håndarbejdsklub og en læseklub ville skabe værdi for de tilfældigt adspurgte i kvarteret. De tre initiativer er åbne fællesskaber, som du er velkommen til at være med i.

Holder du af musik, så er der rig mulighed for at høre koncerter i kirkerummet eller endog selv synge, når Anna Kirkes organist Eigil Møller spiller klaver i den store sal under kirkerummet til sange udvalgte af Eigil og deltagerne.

Med tiden bliver flere kirkevenner, som tager hinanden under armen og går til gudstjenester og koncerter sammen, spiser i folkekøkkenet eller tager på en af de årlige udflugter. Anna Kirke er altså et godt mødested.

Særligt for børn er netop FDF K9 en aktivitet, der har fællesskab og venskab som det allervigtigste mantra – netop dét at opleve sammen giver grobund for rigtigt at lære hinanden at kende. Anna Kirke er meget glade og taknemmelige for de frivillige FDF-ledere, som bruger deres tid, energi og hjerterum til glæde for de mange FDF-børn her i sognet.